Niedziela, Październik 25, 2020, 19:57 | Brak komentarzy »
Szanowni Państwo.

W związku z wprowadzeniem obowiązku nauczania zdalnego w szkołach podstawowych znajdujących się w strefie czerwonej zajęcia dla uczniów klas IV-VIII, w dniach od 26.10 do odwołania odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Teams.

Nauka uczniów klas I-III pozostaje bez zmian w formie stacjonarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. M.Biema w Olkuszu.

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat zdalnego nauczania określa ZARZĄDZENIE NR 7//2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Biema w Olkuszu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie nauczania zdalnego.
Dyrektor Szkoły
mgr Edyta Gil

Wtorek, Październik 20, 2020, 20:51 | Brak komentarzy »

Dzień Edukacji Narodowej to jeden z tych dni w roku, kiedy uwaga wszystkich skupia się na szkole. Zwykle tego dnia uczniowie wręczają swoim nauczycielom kwiaty i dziękują im za trud włożony w ich edukację.


Wtorek, Październik 20, 2020, 20:44 | Brak komentarzy »


Co ciekawego w naszym Szkolnym Klubie Europejskim? 30 września klasy 7 i 8 uczestniczyły w ciekawych warsztatach europejskich. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie EUROPE4YOUTH, które zajmuje się poszerzaniem horyzontów młodych ludzi poprzez wspieranie ich uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach młodzieżowych, a także zachęcanie do samodzielnego ich organizowania.Niedziela, Październik 11, 2020, 20:32 | Brak komentarzy »

Od października w naszej szkole rozpoczął się cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Niestety obecna sytuacja skłania nas do poszukiwania innych rozwiązań niż spotkania w budynku szkoły i dlatego pierwsze spotkanie odbyło się on-line.

 

Niedziela, Październik 4, 2020, 19:57 | Brak komentarzy »

30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Z okazji tego święta w naszej szkole został przeprowadzony plebiscyt na SUPER CHŁOPAK SZKOŁY. Dokonany on został najpierw wśród kandydatów wytypowanych w klasach, następnie ostatecznie poprowadzony przez Samorząd Uczniowski.

Piątek, Wrzesień 18, 2020, 15:31 | Brak komentarzy »


1 września odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na pandemię uczniowie z każdej klasy mieli spotkanie o innej porze, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

 

Wtorek, Wrzesień 1, 2020, 12:24 | Brak komentarzy »
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
dziś rozpoczynamy wspólnie nowy rok szkolny 2020/2021.
Po wakacyjnej przerwie wracamy do szkoły, ale niestety w innych nietypowych warunkach. Wspólnie przyjdzie nam się zmagać z obostrzeniami, jakie przyniósł ze sobą wirus COVID-19. Mam jednak głębokie przekonanie, że sobie z tą sytuacją poradzimy, jeśli tyko wszyscy i każdy z osobna przestrzegać będziemy zasad, jakie obowiązywać nas będą w tym szczególnym czasie.

Czwartek, Sierpień 27, 2020, 17:12 | Brak komentarzy »


Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Poniżej znajdziecie kilka zasad dzięki którym będziecie mogli poczuć się bezpieczniej w obecnej sytuacji ;)


Czwartek, Sierpień 27, 2020, 11:50 | Brak komentarzy »
1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Piątek, Czerwiec 26, 2020, 09:59 | Brak komentarzy »

Motto: Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna...
(ks. Jan Twardowski)

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy szkoły!
Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce.

Czwartek, Czerwiec 25, 2020, 23:47 | Brak komentarzy »
Funkcjonujący od roku szkolnego 2018/2019 egzamin ósmoklasisty nie ma niestety szczęścia do spokojnych czasów.
Druga edycja odbyła się w czasie pandemii i łączących się z tym zagrożeniach i obostrzeniach. W naszej szkole uczyniono wszystko, aby odbywający się w dniach 16-18.06 egzamin przebiegał jak najbardziej profesjonalnie. 

Czwartek, Czerwiec 25, 2020, 19:12 | Brak komentarzy »
W związku z epidemią koronawirusa w Polsce od 25 marca wszystkich uczniów obowiązywała edukacja na odległość. W Szkole Podstawowej nr 3 w Olkuszu początkowo uczniowie komunikowali się ze sobą i nauczycielami za pomocą Skype'a, a następnie od 15 kwietnia klasy 4-8 uczyły się zdalnie, korzystając z platformy Cisco Webex Meetings.

Wtorek, Czerwiec 23, 2020, 18:55 | Brak komentarzy »
Minister Edukacji Narodowej określił, że nie zmienią się obostrzenia obowiązujące do tej pory na czas zakończenia roku szkolnego, a decyzję co do formy i terminu rozdania świadectw
podejmuje dyrektor szkoły
uwzględniając jej wielkość i specyfikę.

Poniedziałek, Czerwiec 1, 2020, 00:37 | Brak komentarzy »

Niedziela, Maj 31, 2020, 12:29 | Brak komentarzy »
Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do udzialu w projekcie profilaktyczno-badawczym, czego efektem miał być udział w programie profilaktycznym "Archipelag Skarbów" uczniów klas siódmych, ósmych, ich rodziców i kadry pedagogicznej. Zajęcia w formie dwudniowego panelu warsztatów planowane był były na maj br. Ze względu na kwarantannę, niestety nie mogły się odbyć.
Co teraz?

Niedziela, Maj 24, 2020, 20:18 | Brak komentarzy »
Zgodnie z zarządzeniem NR 13/2019/2020 organizacja zajęć, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. nastąpi
28 maja 2020 r.
Szkoła będzie czynna w godzinach 8.00 – 15.00.

Czwartek, Maj 21, 2020, 15:47 | Brak komentarzy »
Szanowni Rodzice,
Przekazuję do wiadomości zarządzenia
wydane w związku z organizacją funkcjonowania szkoły
od dnia 25 maja 2020 r.Czwartek, Maj 21, 2020, 10:31 | Brak komentarzy »
Ze względu na obecną sytuację konkurs Kangur Matematyczny w tym roku szkolnym odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl

Konkurs będzie składał się z dwóch części: I część konkurs próby, II część konkurs właściwy. Czas konkursu został wydłużony do 90 min.


środa, Maj 20, 2020, 11:51 | Brak komentarzy »
Ministerstwo Edukacj Narodowej ogłasza harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
w tym terminy postępowania rekrutacyjnego,
składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych
i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych

Czwartek, Maj 7, 2020, 22:38 | Brak komentarzy »
Miło nam poinformować, że wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema
w Olkusz mają możliwość bezpłatnego korzystania z Office 365 w wersji A1
Office 365 – Jest zbiorem aplikacji dostępnych
z serwerów Microsoft.

Niedziela, Kwiecień 26, 2020, 16:49 | Brak komentarzy »
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 24 maja 2020 r. Do tego czasu nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

środa, Kwiecień 22, 2020, 09:43 | Brak komentarzy »

Czym jest kryzys klimatyczny i jakie działania możemy podjąć, aby przeciwdziałać dalszym zmianom? Niestety, w obliczu pandemii COVID-19, niewiele mówi się o jeszcze jednym kryzysie, który przecież wcale nie zniknął. Jest to największa katastrofa, z którą boryka się dzisiaj ludzkość, a jednak wciąż mówi się o niej za mało, szczególnie wśród młodych ludzi. 


Wtorek, Kwiecień 21, 2020, 08:35 | Brak komentarzy »

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.


Wtorek, Kwiecień 14, 2020, 13:41 | Brak komentarzy »
Dyrektor szkoły informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

Do tego czasu nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

Poniedziałek, Kwiecień 6, 2020, 17:09 | Brak komentarzy »

Czwartek, Kwiecień 2, 2020, 09:56 | Brak komentarzy »


Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych. To już XI edycja tego programu. Nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział w tym programie, którego celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci rozpoczynających naukę w szkole, wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia, a także edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
 

Poniedziałek, Marzec 23, 2020, 20:38 | Brak komentarzy »

Dyrektor Szkoły informuje:
 
 
Na podstawie:
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. 2020.poz 492) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. 2020.poz 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
obowiązkowo od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wychowawcy klas poinformują uczniów i rodziców o szczegółach organizacji zdalnego nauczania.  Na stronie szkoły w zakładce Platforma Edukacyjna SP3 zostanie umieszczony tygodniowy plan zajęć. Ponadto zostanie zamieszczona informacja o dyżurach nauczycieli w trakcie których będą do dyspozycji rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

Poniedziałek, Marzec 16, 2020, 12:57 | Brak komentarzy »
W związku z zaistniałą sytuacją na stronie szkoły pojawiła się zakładka
Platforma Edukacyjan SP3
Nauczyciele będą umieszczać w niej informacje i zadania do samodzielnego zrealizowania w domu.
Zachęcam wszystkich uczniów aby codziennie sprawdzali materiały i zadania umieszczane w zakładce.
Wychowawcy klas 1-3 będą kontaktować się z rodzicami uczniów poprzez dziennik elektroniczny.
Jednocześnie informuję, iż zaplanowany na
23 marca 2020 roku Dzień Otwarty zostaje odwołany.
 Nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji (diennik elektroniczny)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Poniedziałek, Marzec 16, 2020, 12:31 | Brak komentarzy »
Drodzy Ósmoklasiści
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
codziennie o gdz 9:00 będą się ukazywały
Pierwszy zestaw już dzisiaj (16.03.2020)
Rozwiązania  codziennie o gdz. 15:00

Niedziela, Marzec 15, 2020, 20:58 | Brak komentarzy »

Zachęcamy, aby czas kwarantanny wykorzystać do przygotowania projektów edukacyjnych ;)
Każdy uczeń może wykonać dowolną ilość projektów, które będą oceniane przez nauczycieli
prowadzących, a następnie przez komisję.
Projekty należy składać do 8 maja 2020r.!!!

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem