Czwartek, Listopad 19, 2020, 17:20 | Brak komentarzy »


Drodzy uczniowie!
20 listopada, na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a od zeszłego roku również ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Jeżeli nie wiedziałeś, zachęcam Cię do uważnego przeczytania tego dokumentu!!!
Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa umowa opisująca Twoje prawa😉
Poniedziałek, Listopad 16, 2020, 12:40 | Brak komentarzy »


W naszej szkole październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt i z racji tej, Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę karmy i rzeczy potrzebnych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Rafik" w Bolesławiu.
Mimo ograniczeń związanych z pandemią zbiórka spotkała się z ogromnym odzewem.
Na rodziców i uczniów naszej szkoły zawsze można liczyć.

 

Wtorek, Listopad 10, 2020, 15:51 | Brak komentarzy »

W tym roku pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w murach szkoły. W związku z tym uczniowie w inny sposób zaangażowali się w obchody tego ważnego dla Polaków dnia. Uczniowie klas 4- 5 zredagowali życzenia dla Niepodległej, szóstoklasiści radość i dumę z przynależności narodowej wyrazili, malując na swym ciele barwy narodowe, a najstarsza młodzież przygotowała plakaty upamiętniające kolejną rocznicę odzyskania niepodległości.Sobota, Listopad 7, 2020, 18:57 | Brak komentarzy »
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych  dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

KLASY 4-8
  • Nauka zdalna uczniów klas 4-8 przebiega według obowiązujących planów lekcji w czasie rzeczywistym na platformie Teams.
  • Czas trwania jednostki lekcyjnej dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczniów od 30 minut - (pozostałe 15 minut to czas na indywidualne konsultacje) do 45 minut.

KLASY 1-3

  • Edukacja wczesnoszkolna będzie realizowana zdalnie poprzez platformę Teams  w czasie rzeczywistym według obowiązujących planów lekcji.
  • Jednostka lekcyjna trwać będzie 30 minut pozostałe 15 minut z jednostki lekcyjnej to praca indywidualna ucznia bez komputera.

OPIEKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Od poniedziałku, 9 listopada br. w Szkole zapewniona będzie opieka świetlicy szkolnej dla dzieci z klas I- III rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Proszę o bieżące śledzenie komunikatów przesyłanych przez dziennik elektroniczny oraz publikowanych na stronie internetowej szkoły.
Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat zdalnego nauczania określa

  • ZARZĄDZENIE NR 7//2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Biema w Olkuszu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie nauczania zdalnego.
  • ZARZĄDZENIE NR 8//2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Biema w Olkuszu z dnia 8 listopadfda 2020 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie nauczania zdalnego dla uczniów klas 1-3

W tym niełatwym dla nas wszystkich czasie postarajmy się zadbać o wspólne bezpieczeństwo i jak najlepszą organizację pracy i nauki oraz spokój dzieci – naszych uczniów.

Życzę Państwu dużo zdrowia.

Z poważaniem:

dyrektor szkoły - Edyta Gil


Niedziela, Listopad 1, 2020, 20:14 | Brak komentarzy »
Zgodnie z zarządzeniem nr 5//2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marcina Biema w Olkuszu 
z dn. 28 września 2020 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego
w dniu 2 listopada 2020 r.
organizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze .
Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 8:00 do 15:00
W tych dniach obiady nie będą wydawane.

Czwartek, Październik 29, 2020, 19:52 | Brak komentarzy »

W dniach 22 i 23 października uczniowie klas ósmych naszej szkoły uczestniczyli w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów" w formie warsztatów. Celem spotkań była profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży, a ważnymi zdaniami: wzmocnienie pozytywnego potencjału uczniów, marzeń motywujących do zdrowego stylu życia, wyzwolenie pozytywnego zaangażowania, pomoc w budowaniu dobrego klimatu w szkole i klasie oraz w ograniczeniu roli negatywnych liderów.


Niedziela, Październik 25, 2020, 19:57 | Brak komentarzy »
Szanowni Państwo.

W związku z wprowadzeniem obowiązku nauczania zdalnego w szkołach podstawowych znajdujących się w strefie czerwonej zajęcia dla uczniów klas IV-VIII, w dniach od 26.10 do odwołania odbywać się będą według obowiązującego planu lekcji w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Teams.

Nauka uczniów klas I-III pozostaje bez zmian w formie stacjonarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. M.Biema w Olkuszu.

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat zdalnego nauczania określa ZARZĄDZENIE NR 7//2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Biema w Olkuszu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie: sposobu realizacji zadań Szkoły w czasie nauczania zdalnego.
Dyrektor Szkoły
mgr Edyta Gil

Wtorek, Październik 20, 2020, 20:51 | Brak komentarzy »

Dzień Edukacji Narodowej to jeden z tych dni w roku, kiedy uwaga wszystkich skupia się na szkole. Zwykle tego dnia uczniowie wręczają swoim nauczycielom kwiaty i dziękują im za trud włożony w ich edukację.


Wtorek, Październik 20, 2020, 20:44 | Brak komentarzy »


Co ciekawego w naszym Szkolnym Klubie Europejskim? 30 września klasy 7 i 8 uczestniczyły w ciekawych warsztatach europejskich. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie EUROPE4YOUTH, które zajmuje się poszerzaniem horyzontów młodych ludzi poprzez wspieranie ich uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach młodzieżowych, a także zachęcanie do samodzielnego ich organizowania.Niedziela, Październik 11, 2020, 20:32 | Brak komentarzy »

Od października w naszej szkole rozpoczął się cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Niestety obecna sytuacja skłania nas do poszukiwania innych rozwiązań niż spotkania w budynku szkoły i dlatego pierwsze spotkanie odbyło się on-line.

 

Niedziela, Październik 4, 2020, 19:57 | Brak komentarzy »

30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Z okazji tego święta w naszej szkole został przeprowadzony plebiscyt na SUPER CHŁOPAK SZKOŁY. Dokonany on został najpierw wśród kandydatów wytypowanych w klasach, następnie ostatecznie poprowadzony przez Samorząd Uczniowski.

Piątek, Wrzesień 18, 2020, 15:31 | Brak komentarzy »


1 września odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na pandemię uczniowie z każdej klasy mieli spotkanie o innej porze, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

 

Wtorek, Wrzesień 1, 2020, 12:24 | Brak komentarzy »
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
dziś rozpoczynamy wspólnie nowy rok szkolny 2020/2021.
Po wakacyjnej przerwie wracamy do szkoły, ale niestety w innych nietypowych warunkach. Wspólnie przyjdzie nam się zmagać z obostrzeniami, jakie przyniósł ze sobą wirus COVID-19. Mam jednak głębokie przekonanie, że sobie z tą sytuacją poradzimy, jeśli tyko wszyscy i każdy z osobna przestrzegać będziemy zasad, jakie obowiązywać nas będą w tym szczególnym czasie.

Czwartek, Sierpień 27, 2020, 17:12 | Brak komentarzy »


Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

Poniżej znajdziecie kilka zasad dzięki którym będziecie mogli poczuć się bezpieczniej w obecnej sytuacji ;)


Czwartek, Sierpień 27, 2020, 11:50 | Brak komentarzy »
1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie z zachowaniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Piątek, Czerwiec 26, 2020, 09:59 | Brak komentarzy »

Motto: Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna...
(ks. Jan Twardowski)

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy szkoły!
Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań, szczególnie tym, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce.

Czwartek, Czerwiec 25, 2020, 23:47 | Brak komentarzy »
Funkcjonujący od roku szkolnego 2018/2019 egzamin ósmoklasisty nie ma niestety szczęścia do spokojnych czasów.
Druga edycja odbyła się w czasie pandemii i łączących się z tym zagrożeniach i obostrzeniach. W naszej szkole uczyniono wszystko, aby odbywający się w dniach 16-18.06 egzamin przebiegał jak najbardziej profesjonalnie. 

Czwartek, Czerwiec 25, 2020, 19:12 | Brak komentarzy »
W związku z epidemią koronawirusa w Polsce od 25 marca wszystkich uczniów obowiązywała edukacja na odległość. W Szkole Podstawowej nr 3 w Olkuszu początkowo uczniowie komunikowali się ze sobą i nauczycielami za pomocą Skype'a, a następnie od 15 kwietnia klasy 4-8 uczyły się zdalnie, korzystając z platformy Cisco Webex Meetings.

Wtorek, Czerwiec 23, 2020, 18:55 | Brak komentarzy »
Minister Edukacji Narodowej określił, że nie zmienią się obostrzenia obowiązujące do tej pory na czas zakończenia roku szkolnego, a decyzję co do formy i terminu rozdania świadectw
podejmuje dyrektor szkoły
uwzględniając jej wielkość i specyfikę.

Poniedziałek, Czerwiec 1, 2020, 00:37 | Brak komentarzy »

Niedziela, Maj 31, 2020, 12:29 | Brak komentarzy »
Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do udzialu w projekcie profilaktyczno-badawczym, czego efektem miał być udział w programie profilaktycznym "Archipelag Skarbów" uczniów klas siódmych, ósmych, ich rodziców i kadry pedagogicznej. Zajęcia w formie dwudniowego panelu warsztatów planowane był były na maj br. Ze względu na kwarantannę, niestety nie mogły się odbyć.
Co teraz?

Niedziela, Maj 24, 2020, 20:18 | Brak komentarzy »
Zgodnie z zarządzeniem NR 13/2019/2020 organizacja zajęć, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. nastąpi
28 maja 2020 r.
Szkoła będzie czynna w godzinach 8.00 – 15.00.

Czwartek, Maj 21, 2020, 15:47 | Brak komentarzy »
Szanowni Rodzice,
Przekazuję do wiadomości zarządzenia
wydane w związku z organizacją funkcjonowania szkoły
od dnia 25 maja 2020 r.Czwartek, Maj 21, 2020, 10:31 | Brak komentarzy »
Ze względu na obecną sytuację konkurs Kangur Matematyczny w tym roku szkolnym odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl

Konkurs będzie składał się z dwóch części: I część konkurs próby, II część konkurs właściwy. Czas konkursu został wydłużony do 90 min.


środa, Maj 20, 2020, 11:51 | Brak komentarzy »
Ministerstwo Edukacj Narodowej ogłasza harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021,
w tym terminy postępowania rekrutacyjnego,
składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych
i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych

Czwartek, Maj 7, 2020, 22:38 | Brak komentarzy »
Miło nam poinformować, że wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema
w Olkusz mają możliwość bezpłatnego korzystania z Office 365 w wersji A1
Office 365 – Jest zbiorem aplikacji dostępnych
z serwerów Microsoft.

Niedziela, Kwiecień 26, 2020, 16:49 | Brak komentarzy »
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 24 maja 2020 r. Do tego czasu nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

środa, Kwiecień 22, 2020, 09:43 | Brak komentarzy »

Czym jest kryzys klimatyczny i jakie działania możemy podjąć, aby przeciwdziałać dalszym zmianom? Niestety, w obliczu pandemii COVID-19, niewiele mówi się o jeszcze jednym kryzysie, który przecież wcale nie zniknął. Jest to największa katastrofa, z którą boryka się dzisiaj ludzkość, a jednak wciąż mówi się o niej za mało, szczególnie wśród młodych ludzi. 


Wtorek, Kwiecień 21, 2020, 08:35 | Brak komentarzy »

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.


Wtorek, Kwiecień 14, 2020, 13:41 | Brak komentarzy »
Dyrektor szkoły informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

Do tego czasu nauka będzie odbywać się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem