Komponent badawczy

W trakcie trwania pilotażu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizowało komponent badawczy mający na celu przetestowanie w warunkach quasi-eksperymentalnych innowacyjnych modeli wykorzystywania TIK w edukacji, w szczególności modeli innych niż warianty wykorzystania przenośnych komputerów dla uczniów.

Adresatem działań podejmowanych w ramach komponentu badawczego są publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia prowadzone odpowiednio przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Komponent badawczy obejmował sekwencję czterech badań:

badanie A - badanie ilościowe, które pozwoli na segmentację szkół na potrzeby badania D oraz wytypowanie szkół, które zostaną zaproszone do udziału w badaniach B i D;badanie B - badanie jakościowe ex-ante w szkołach, które wyraziły zgodę na wzięcie udziału w komponencie badawczym;badanie C - badanie jakościowe i ilościowe przeprowadzone na próbie reprezentatywnej dla szkół dotyczące wykorzystania TIK w środowisku szkolnym na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI);badanie D - pogłębione badania jakościowe i ilościowe prowadzone w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach, w których wdrażane będą innowacyjne modele wykorzystywania TIK w edukacji.

W celu właściwego zidentyfikowania problemów związanych z wdrażaniem TIK w edukacji oraz wskazania najlepszych praktyk w tym zakresie w komponencie badawczym główną rolę odgrywały badania jakościowe dotyczące wykorzystania TIK w środowisku szkolnym.

Zasady wyboru szkół do udziału w komponencie badawczym oraz liczba szkół były pochodną przyjętej metodologii prowadzenia badań.

Realizacja komponentu badawczego odbywała się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.4)). Przekazanie szkołom zestawów sprzętu komputerowego nastąpiło w drodze darowizny.


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem