Deklaracja dostępności Strony Internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im Marcina Biema  w Olkuszu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M.Biema w Olkuszu 

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 • Data publikacji strony internetowej – 2013.11.27
 • Strona aktualizowana jest na bieżąco

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Część zamieszczonych plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Na podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Linki są mało kontrastowe.
 • Niektóre linki otwierają się w nowym oknie.
 • Nie ma etykiety dla kontrolki formularza, która mogłaby zidentyfikować jej przeznaczenie, a także brakuje użytecznego tytułu alternatywnego.
 • Niektóre tabele nie są czytane poprzez czytniki ekranu.
 • Portal nie spełnia kontrastu (4,5:1) .
 • Przycisk używany do etykietowania kontrolki formularza ma wartość tekstową, której nie można użyć do określenia przeznaczenia kontrolki formularza.

POWODY NIEDOSTĘPNOŚCI

Trwają prace nad poprawą dostępności.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie

Tingtun Page Checker - Find Barriers in your Web Page (eiii.eu)

z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Kordaszewska
email: sp3olkusz@tlen.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły pod telefonem: 32 6430753
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

KAŻDY MA PRAWO:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 ŻĄDANIE MUSI ZAWIERAĆ:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku szkoły usytuowane są od strony ul. Kpt. Hardego 11A - nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Do wnętrza budynku można dostać się wejściem głównym i wejściem do szatni, przy wejściach znajdują się domofony. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście do szatni dostępne jest dla uczniów i rodziców. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce.

2. Opis dostępności korytarzy i schodów.
Przy wejściu na parterze znajduje się sekretariat Szkoły z ladą na wysokości 140 cm uniemożliwiającą obsługę interesantów na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością .

3. Korytarze i pomieszczenia na piętrach budynku
Szkoła ma 3 kondygnacje: parter, I piętro, II piętro. Na każdym piętrze znajduje się korytarz. Budynek nie jest wyposażony w windy. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do tłumacza języka migowego nie jest możliwy.
 

UŁATWIENIA

Serwis  nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.

ZMIANA ROZMIARU STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 


 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem