Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania
Projekt „Myśląc o przyszłości – Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Olkusz" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu w okresie od 3 września 2012 roku do 28 czerwca 2013 roku i obejmuje następujące rodzaje wsparcia:
-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji ,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
-zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze uczniów.

Udział uczniów zakwalifikowanych do zajęć w projekcie jest bezpłatny.
Organizowane formy wsparcia prowadzone są jako zajęcia pozalekcyjne.

W ramach projektu baza dydaktyczna szkoły została doposażona w pomoce na łączną kwotę 41 182,00 złote.
W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu do zajęć zostało zakwalifikowanych 97 uczniów z ogólnej liczby 149 uczniów w klasach I-III.

 Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem