Kliknij i zobacz co robimy na zajęciach w ramach

Pojektu Unijnego!!! (kliknij)

 
Rok szkolny 2022/2023-NOWA EDYCJA

Projekt nr RPMP 10.01.03 – 12-0350/19
Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz

Rusza rekrutacja do nowego projektu adresowanego do uczniów 12 szkół podstawowych na terenie gminy Olkusz.
Nadrzędnym celem projektu jest wzrost jakości nauczania w szkołach podstawowych, które zdecydowały się na udział w projekcie.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi otrzymają wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wezmą udział w zajęciach wyrównawczo – dydaktycznych.
Ponadto uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających.

W dwóch szkołach (ZSPI nr 1 w Olkuszu i SP 3 w Olkuszu) powstaną międzyszkolne pracownie informatyczne, z których korzystać będą mogli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, które nie posiadają sprzętu podobnego typu (współpraca szkół dotycząca korzystania z TIK).
Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w nowopowstałych lub doposażonych gabinetach specjalistycznych oraz przy użyciu sprzętu zakupionego na potrzeby projektu.
Dodatkowo wsparcie otrzymają również nauczyciele placówek, biorących udział w projekcie. Będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu – realizator projektu „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz" we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 im.M.Biema w Olkuszu ogłasza nabór uczniów na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

W naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 zorganizowane zostaną zajęcia z następujących przedmiotów:

1. Zajęcia wyrównawcze dla klas 1 – 3:
• J. angielski
• Edukacja wczesnoszkolna
2. Zajęcia wyrównawcze dla klas 4 – 8
• j. polski
• j. angielski
• matematyka
3. Zajęcia logopedyczne
4. Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno – społeczne
5. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
6. Zajęcia rozwijające z informatyki i programowania

Zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego zajęcia prowadzone będą w trybie cotygodniowych

1 - godzinnych zajęć dodatkowych z nauczycielami/pedagogami z naszej szkoły.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w projekcie są, uczniowie i nauczyciele Naszej szkoły, którzy spełniają warunki udziału w projekcie określone w Regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w sekretariacie naszej szkoły w terminie do 20.09.2022 r. w godzinach pracy sekretariatu. O zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decydować będzie liczba przyznanych punktów, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie projektu.

Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:
• Karta Zgłoszenia Udziału w Projekcie,
• Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w Projekcie.

Wszelkie informacje o projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej UMiG Olkusz:
http://www.umig.olkusz.pl/i ndex.php?option=com_content&view=article&id=7281:projekt-rozwoj-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-podstawowych-gminy-olkusz&catid=14&lang=pl&Itemid=167     

REGULAMIN PROJEKTU

Informacja o sposobie realizacji i źródłach finansowania projektu

Projekt konkursowy pn. „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2021, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 813 903,12 zł, w tym wysokość dofinansowania 5 253 544,21 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem