Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Marcina Biema
w Olkuszu
ogłasza zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2017 roku
 
 
ZAPISY (dotyczy uczniów z rejonu)

Zgodnie z Uchwałą NrXXXVI/552/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 listopada 2017 roku do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu należą ulice:
Aleja 1000-lecia, Strzelców Olkuskich, Legionów Polskich, Armii Krajowej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Witeradowska, Stefana Okrzei, Kpt. Hardego, M. C. Skłodowskiej, Marii Płonowskiej, Parkowa, Dworska, Marcina Biema, Księdza Kanonika St. Gajewskiego, Kolejowa, Skwer, Wł. Broniewskiego, A. Kocjana, Krótka, Boczna, Adama Asnyka, Leśna, Osiecka.

Rodzice (opiekunowie prawni) zapisując dziecko z obwodu szkoły powinni wypełnić elektroniczny formularz - link poniżej.w odpowiednim miejscu formularza należy wskazać:


Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA (system Jammik prześle  wypełniony dokument na podany w formularzu elektronicznym adres e-mail) należy wydrukować, podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów i dostarczyć do sekretariatu szkoły. 
Do wglądu w siedzibie szkoły należy przedłożyć:

- dowód osobisty,
- akt urodzenia dziecka,
- numer pesel dziecka.


Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły codziennie od
19 lutego do 15 marca 2024 r.
od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY (tylko dla rodziców, którzy nie mają możliwości wypełnienia formularza elektronicznego)
OŚWIACZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA (wypełniają i dostarczają do sekretariatu wszyscy zapisujący dziecko do szkoły)

Kartę zgłoszenia oraz oświaddczenie o miejscu zamieszkania można pobrać w sekretariacie szkoły.


_________________________________________________________________


REKRUTACJA (dotyczy uczniów spoza rejonu)w odpowiednim miejscu formularza należy wskazać:


Wypełniony WNIOSEK (system Jammik prześle wypełniony dokument na podany w formularzu elektronicznym adres e-mail) należy wydrukować podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły. Do wglądu w siedzibie szkoły należy przedłożyć:

- dowód osobisty,
- akt urodzenia dziecka,
- numer pesel dziecka.

Zapisy przyjmowane będą w sekretariacie szkoły
od 19 lutego do 15 marca 2024 r. do godz. 13:00


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 IM. MARCINA BIEMA W OLKUSZU (tylko dla rodziców, którzy nie mają możliwości wypełnienia formularza elektronicznego)

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU (wypełniają i dostarczają do sekretariatu wszyscy zapisujący dziecko do szkoły)

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w sprawie ustalenia szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz na rok szkolny 2024/2025


HARMONOGRAMOSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTEOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO O KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY POSTAWOWEJ Nr 3 IM. MARCINA BIEMA NA ROKSZKOLNY 2024/2025

 

  _______________________________________________________________

Procedura odroczenia obowiązku szkolnego
w Szkole Podstawowej Nr 3
im. Marcina Biema
w Olkuszu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
Miejsce załatwienia sprawy: Kancelaria szkoły
Termin: Niezwłocznie po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
Czas: Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
Dokumenty:
1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o odroczenie obowiązku szkolnego.
Procedura:
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
2. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy donieść do sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z pisemnym wnioskiem rodziców (opiekunów prawnych).
3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły obwodowej na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosku rodziców (opiekunów prawnych).
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może by odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dzieci te mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem