Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Marcina Biema w Olkuszu
ogłasza zapisy do klasy pierwszej
dzieci urodzonych w 2011 roku

Rodzice (opiekunowie prawni) zapisując dziecko z obwodu szkoły powinni wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA i przedłożyć do wglądu:

- dowód osobisty,
- akt urodzenia dziecka,
- numer pesel dziecka.
Zapisy przyjmowane będą od 29 stycznia do 28 lutego 2018 r.
w sekretariacie szkoły codziennie od godz. 9:00 do godz. 15:00.

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY
OŚWIACZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/579/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 12 października 2010 roku
do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu należą ulice:

Aleja 1000-lecia,
Strzelców Olkuskich,
Legionów Polskich,
Armii Krajowej,
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Witeradowska,
Stefana Okrzei,
Kpt. Hardego,
M. C. Skłodowskiej,
Marii Płonowskiej,
Parkowa,
Dworska,
Marcina Biema,
Księdza Kanonika St. Gajewskiego,
Kolejowa,
Skwer,
Wł. Broniewskiego,
A. Kocjana,
Krótka,
Boczna,
Adama Asnyka,
Leśna,
Osiecka.


----------------------------------------------------------------------------------------------Procedura odroczenia obowiązku szkolnego
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema
w Olkuszu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)
Miejsce załatwienia sprawy: Kancelaria szkoły
Termin: Niezwłocznie po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
Czas: Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
Dokumenty:
1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o odroczenie obowiązku szkolnego.

Procedura:
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
2. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy donieść do sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z pisemnym wnioskiem rodziców (opiekunów prawnych).
3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły obwodowej na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosku rodziców (opiekunów prawnych).
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może by odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dzieci te mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 
------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 29 grudnia 2014 r. Dyrektor Szkoły informuje, iż na legitymacjach szkolnych uczniów
musi być wpisany i potwierdzony przez sekretarza szkoły numer PESEL.
Brak numeru PESEL traktuje się jako legitymację nieważną,
co nie daje uprawnień do ulgowych przejazdów.
Rodzice proszeni są o dopilnowanie aktualizacji posiadanych przez dzieci legitymacji szkolnych.

------------------------------------------------------------------------------------   DOBRE RADY DLA RODZICÓW

  • Niech komputer stoi np. w pokoju dziennym dostępnym dla wszystkich.
  • Nie karzmy dziecka za błędy, o których nam mówi.
  • Rozmawiajmy z dzieckiem.Nie bójmy się przyznać do niewiedzy na temat nowych technologii.
  • Bawmy się siecią razem z dzieckiem, wspólnie ją eksplorujmy, poznawajmy.
  • Znajdźmy strony WWW, które zainteresują nasze dziecko i pokażmy mu je.
  • Ustalmy z dzieckiem jasne zasady korzystania z internetu i egzekwujmy je.
  • Porozumiewajmy się z rodzicami kolegów i koleżanek dziecka.
  • Uczmy dziecko zasad bezpieczeństwa, nie straszmy jednak zagrożeniami.
  • Wspomagaj się programami filtrującymi.

Może się zdarzyć, że podczas korzystania z internetu dziecko natrafi na niedozwoloną treść, stojącą w sprzeczności z prawem (pedofilia, rasizm, etc.). "Owoc zakazany" kusi najbardziej, dlatego nie krzyczmy na dzieci, nie straszmy ich karą. Budujmy atmosferę zaufania, tak by dziecko po tym, jak natrafi na niebezpieczne treści nie bało się z nami rozmawiać i szukać u dorosłych pomocy, wsparcia:

Pochwal dziecko, że Ci zaufało i powiedziało o niepokojących zdarzeniach.Nie wpadaj w panikę, ale nie bagatelizuj niepokojących sygnałów.Nie obwiniaj dziecka, nie krytykuj, wytłumacz, że to sprawca jest winien.Daj dziecku poczucie bezpieczeństwa, ciepło i bliskość.Nie popędzaj dziecka, nie zmuszaj do mówienia.Zapewnij dziecku pomoc psychologa.Niczego nie kasuj z komputera.Powiadom policję lub prokuraturę.

Skorzystaj z pomocy organizacji pozarządowych:

Niebieska Linia

Fundacja Dzieci Niczyje

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Gorąca LiniaTa strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem